Baklagiller, Küstümotugiller

Rosales takımından  3 ailenin oluşturduğu bir bütün.

Ortak özellikleri tek meyve yapraktan oluşan bir meye bulunması olan bir aile, 430 cinste toplanmış 12.000’den çok tür içerirb bazı tropikal türlerede badıçların uzunluğu 1 metre’yi bulabilir. çiçeğin düzgün olduğu küstümotugillerdede,  çiçeklerin yoğun olduğu  kümelenmelerine bitişik olan büyük erkek organlar, küstümotunun (mimoza) küçük sarı toplarını oluştururlar.

Erguvangillerde, çiçekler küstümotugillerin çiçeklerine benzer ama genellikle daha iri, bazende salkımlar halindedirler. Fasulyegillerde , çiçekler görünüşte birbirine benzer; üst taç yaprak, bayrak diye adlandırılır; yan taç yapraklar’da “kanatçık” denir. Erkek ve dişi organları içeren kayıkçık,  iki alt yaprağın kaynaşmasından oluşur. Her çiçekte 10 adet organ vardır.

KÜSTÜMOTUGİLLER

Küstümotugiller içinde, özellikle zengin bir cins olan Acacia cinsini belirmek gerekir. Çiçekleri beyaz ya da sarıdır; bazı türlerde beyaz renkleriyle dikkati çeken dikenler vardır (söz gelimi, Arabica öbeğinden, arap zamkı veren bitkiler bu özelliği taşır). Acacia cinsinde yaprak dönüşümünü bazı evreleri de gözlenebilir; tipik çiçek biçimi çok bölümlüdür ve bir tüye benzer; ama, bazı türlerde, yaprak sapı genişleyip tam bir yapraksı organa dönüşür. Acacia haterophyilla’da  yaprağın her iki parçasıda görülebilir durumdadır; bazı türlerde ise yalnızca yaprak sapı kalır. ilkel yaprak kayası bütünüyle yok olur.  Mimosa pudica yaprakları en küçük bir sarsıntıya bile duyarlı olan, pembe çiçekli ve sivri dikenli bir ottur; yaprakları çok bölümlüdür ve her bölümün altında hareket sağlayan bir şişkinlik bulunur; sarsıntının önemine göre önce yalnız yaprakçıklar, daha sonra yaprak sapı, sonunda da bütün yaprak kıvrılır.

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.