Bahreyn

Bahreyn

Arap dünyasında adalar üstünde kurulmuş tek bir devlet. “Bahreyn”  Arapça bir kelime olup “iki denizin arası demektir”

 

 

bahreyn

bahreyn

Arap dünyasındaki devletlerin en küçüğü olan Bahreyn, km²’ye  .400’ü aşkın kişiyle Basra körfezi bölgesinin nufus yoğunluğu en yüksek  Arap emirliklerinin  de iktisadı, petrol üretimine en az bağlı ülkesidir.

iktisadi açıdan daha çok bir bağlantı, bir ticaret ve bir bankacılık merkezi olma yolunda çaba gösteren Bahreyn’de, katışıklı ulusal üretim 15 yıldır sürekli artmaktadır. Halkın büyük bölümü şii ama yönetimi elinde tutan sülale sünni’dir.

Bahreyn’de bir anayasa yürürlüğe konmasıyla ilk seçimler 1973 yılında yapıldı, millet meclisindeki 44 üyeden 30’u seçimle hükümetin 14 üyesi de yönetim tarafından göreve getirildi. Siyasal bir parti bulunmamasına karşın, genç meclis üyelerinden oluşan bir grup etkili bir muhalefet oluşturunca, hükümet yetkilileri 1975 ağustos ayında meclisi feshedip anayasayı geçici bir süre için yürürlükten kaldırmaya karar verdiler. O tarihten bu yana parlamenter düzene dönülmedi. Bahreyn’de siyasal yaşamı zaman zaman iki önemli sorun sarsmaktadır: Kalabalık ve iyi örgütlenmiş bir işçi sınıfının istekleri: İran’da Hümeyni ile yandaşlarının  iktidara gelmesinden sonra alevlenen ve Şii’ler ve sünnil’eri karşı karşıya getiren anlaşamazlıklar.

Ama söz konusu toplumsal ve dinsel gerginliklerin, ülkenin bağımsızlığa kavuşmasından önceki dönemden bu yana sürdürmelerine karşın emirliğin siyasal düzeni hiç bir zaman bundan etkilenmedi.

Ulaştırma faaliyetleri ülkede çok hızlı gelişmiştir.  A.B.D  2004 yılında serbest ticaret anlaşması imzaladı söz konusu anlaşmada iki ülke arsındaki gümrük vergileri azaltıldı.

Nüfus dağılımı

0 – 4 yaş arasında: % 8,6

5 – 14 yaş arasında: % 17,3

15 – 24 yaş arasında: % 17,9

25 – 59 yaş arasında: % 52,5

60 yaşından yüksek: % 3,7

Nüfus Yoğunluğu: Km² başına 1.171 kişi

 

İşsizlik ülkenin en büyük sorunlarından olup, 2008 yılında işsizlik oranı %4 olarak tespit edilmiştir, buna rağmen kadın nüfusunun %85’i çalışmamaktadır ve bu rakamlar istatistiğe dahil edilmemiştir.

 

Yazar: kaRnaK

Görüntüleme: 50 defa

Kategori: Coğrafya, Genel

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2013

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.