Kösem Sultan’ın gerçek hayat hikayesi

Kösem Sultan (1595-1651) 1.Ahmet (1603-1617) in eşi 5.Murat (1623-1640) ve Sultan İbrahim’in (1640-1648) annesidir. Osmanlı tarihinin ünlü kadınlarındandır.  Olağan üstü ihtirası yüzünden çok olumsuz bir rol oynamıştır. 1. Ahmet öldüğü zaman Kösem Mahpeyker Haseki, 3 şehzade annesi olarak 22 yaşlarında dul…

Okumaya devam et

Bizans İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu‘nun doğu kesiminde, İ.S. 330-395 yılları arasında kurulan ve İstanbul‘un 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethiyle ortadan kalkan imparatorluk  (Doğu Roma İmparatorluğu’ da denir).  İ.S. III. yy.’da Roma İmparatorluğu,  içte ve dışta,  iç savaşların ve büyük göçlerin  yol…

Okumaya devam et

Orhan Gazi ve dönemi

Orhan Bey dönemi sırasında, kabile geleneklerinden ve beylik törelerinden  devlet düzenine geçmede önemli adımlar atıldı.  Yönetime ilişkin yasalarda Selçuklu taşra yönetimini örnek alan  Orhan Bey,   bayındırlığa da önem vererek, Bursa’yı  XIV. yy. Anadolu’nun  ticaret, din ve kültür merkezlerinden biri…

Okumaya devam et

Bursa başkent oluyor

1315’ten beri abluka altında bulunan Bursa, Orhan Bey tarafından Mudanya’nın elde edilmesinden hemen sonra Yenişehir üzerinden sıkıştırılıp 1326’da  ele geçirildi. Orhan Bey, ertesi  yıl Bursa’yı teslim alarak  görkemli bir törenle kente girdi ve burayı başkent yaptı. Ama kent, ancak Nikaia…

Okumaya devam et

Yarhisar ve Bilecik’in fethi

I. Osman’ın o dönemde çevrede güç kazanması  Bilecik tekfuru ve özellikle, Harmankaya tekfuru Köse Mihal ile dostluğunu pekiştirmesi diğer tekfurları kayğılandırmıştı. Bilecik tekfurunu I. Osman’ın aleyhine döndürerek ve onu Yarhisar tekfurunun kızıyla evlenen Bilecik tekfurunun düğününe çağırarak öldürmeyi planladılar.  Durumu…

Okumaya devam et

Akşemseddin kimdir

Akşemseddin (1389-1459). 1389’da Osmancık’ta doğdu. Asıl adı, Şeyh Mehmed Şemseddin Bin Hamza’dır.   Soyu Sühreverdi’ye, daha da öte Hz.Ebubekir’e kadar dayanmaktadır.  Ömrünün sonlarını Göynük’te geçirdiği için Göynüklü olarak  şöhret bulmuştur. İlk öğrenimini Amasya‘da yaptı.  Daha sonra Şam’a gitti.  Kendini tamamen…

Okumaya devam et